VeranderCOACHING

Iedere organisatie staat van tijd tot tijd voor uitdagingen waarbij er een noodzaak is tot veranderen. Denk aan thema’s als wendbaarheid, verandering in de manier van werken, herstructurering, fusies of overnames, professionalisering van afdelingen, verandering van processen.

Veranderen is uitdagend en vraagt de nodige tijd en energie. Het is een proces van vallen en opstaan waarbij gedoe en chaos kan ontstaan.

Als enthousiaste, energieke en vooral kleurrijke ‘toekomstbrenger’ vind ik het heerlijk om organisaties te begeleiden in de soms weerbarstige praktijk. Ik houd ervan om aan ‘bomen te schudden’, kritische vragen te stellen, hier en daar te ‘schuren’ waar nodig zodat de onderstroom in de organisatie naar bovenkomt en er daadwerkelijk draagvlak ontstaat voor de verandering.

scherpe blik

Als fotograaf heb ik geleerd om de wereld op verschillende manieren te bekijken. Zowel het grote geheel als de verschillende details. Precies dat is wat ik ook toepas bij veranderprocessen. Zo weet ik haarfijn de kern van ‘het probleem’ op tafel te leggen en zie ik vlijmscherp wat er nodig is om de gewenste verandering door te voeren.

Natuurlijk vertalen we dit in een concreet veranderplan, met een tijdspad en de benodigde acties. Om de verandering tot een succesvol einde te brengen, maken we gebruik van de talenten die aanwezig zijn in de organisatie. Veranderen van binnenuit met aanwezige kennis, expertise en vooral ambassadeurs die helpen om de verandering te doorleven.

potentieel stimuleren

Als verandercoach ben ik nieuwsgierig, open en transparant. Stel prikkelende en soms confronterende vragen zonder hier een oordeel bij te hebben. Daarbij spiegel ik mensen in hun gedrag, zodat zijzelf aan het denken gezet worden en leren reflecteren op hun eigen bijdrage in het veranderproces. Met mijn enthousiasme, actiegerichtheid, maximalisatie, prestatiegerichtheid en oog voor de mens, weet ik mensen in beweging te krijgen. Ik neem hen mee in de ‘why’ van de verandering, zorg dat duidelijk is wat er van hen verwacht wordt en motiveer, stimuleer en maak gebruik van aanwezig talent en potentieel. Zo brengen we samen de verandering naar de gewenste (nieuwe) toekomst!

Staat jouw organisatie voor een verander uitdaging? Zoek je een verandercoach die ‘out of the box’ denkt, die professioneel schuurt met aandacht en respect voor de mensen in de organisatie? Neem dan contact op via onderstaande button!

“Het geheim van verandering is om al je aandacht te richten op het bouwen van het nieuwe, niet op het bevechten van het oude.”

 – Socrates